Tīmekļa vietnes http://www.kreditsauto.lv lietošanas noteikumi:

1. Mājas lapas mērķis ir informēt Latvijas autovadītājus un topošos autovadītājus par iespējam iegādāties savu transporta līdzekli (auto kredīts un auto līzings) vai izmantot auto papildus finansējuma ieguvei (kredīts pret auto ķīlu). Paralēli mājas lapā tiek aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar auto apdrošināšanu, auto tehnisko apkopi, auto pārdošanu un auto nomu.

2. Tīmekļa vietnes dizains, lapas struktūra un jebkādi citi elementi nedrīkst tikt kopēti vai atdarināti ne pilnīgi ne daļēji. Izņēmums – saņemta rakstiska kreditsauto.lv atļauja.

3. Šeit ievietotā informācija ir veidota, izmantojot publiski pieejamu informāciju (open source), pieņemot, ka informācijas avoti ir patiesi, taču informācijas patiesums nav speciāli pārbaudīts.  Informācija tiek atjaunota regulāri, taču jebkāda preču, pakalpojumu vai citu produktu norādītā cena ir tikai orientējoša un nevar tikt uzskatīta par galējo. Precīza, aktuālā cena tiek atspoguļota pakalpojumu sniedzēja vai pārdevēja tīmekļa vietnē un ir uzskatāma par patiesu.

4. Kreditsauto.lv ir veidots kā informatīvs portāls un šeit ievietotā informācija nav uzskatāma par mēģinājumu pārdot kreditsauto.lv preces, pakalpojumus vai produktus. Tīmekļa vietnē ievietotās hipersaites sniedz pieeju trešo personu precēm, pakalpojumiem vai produktiem.

5. Mājas lapa ir izvietota uz drošiem serveriem, kas tiek aizsargāti ar speciālām tehnoloģijām un programmām, taču pilnīga drošība interneta vidē navar tikt garantēta.

6. Kreditsauto.lv neuzņemas atbildību par sekām, kas var rastiet no lapas izmantošanas, lapā izvietotās informācijas vai caur hipersaitēm aplūkoto trešo pušu preču, pakalpojumu, informācijas vai produktu izmantošanas.

7. Izmantojot šo portālu, jūs automātiski piekrītat vietnes izmantošanas noteikumiem. Noteikumi var tikt mainīti jebkurā brīdi un uzskatāmi par spēkā esošiem no to publicēšanas brīža.